Có 2 kết quả:

Nuó wēinuó wēi

1/2

Nuó wēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Norway

nuó wēi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Na Uy