Có 1 kết quả:

nuó kāi

1/1

nuó kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to move (sth) away