Có 1 kết quả:

cuò zhé gǎn

1/1

cuò zhé gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

frustration