Có 1 kết quả:

yì zhuó

1/1

yì zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pour out wine