Có 1 kết quả:

tǒng lóu zi

1/1

tǒng lóu zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 捅婁子|捅娄子[tong3 lou2 zi5]