Có 1 kết quả:

zhuō huò

1/1

zhuō huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to capture