Có 1 kết quả:

luō hǔ xū

1/1

luō hǔ xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to stroke the tiger's whiskers
(2) to do sth very daring