Có 1 kết quả:

niē jī

1/1

niē jī

giản thể

Từ điển phổ thông

chữa bệnh bằng cách nắn khớp xương

Từ điển Trung-Anh

see 捏脊[nie1 ji3]