Có 1 kết quả:

juān qì ㄐㄩㄢ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to relinquish
(2) to abandon

Một số bài thơ có sử dụng