Có 1 kết quả:

juān kuǎn zhě

1/1

juān kuǎn zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) donor
(2) benefactor
(3) contributor (to charity)