Có 1 kết quả:

juān shuì ㄐㄩㄢ ㄕㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

taxes and levies