Có 1 kết quả:

juān shuì

1/1

juān shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

taxes and levies