Có 1 kết quả:

juān gěi

1/1

juān gěi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to donate