Có 1 kết quả:

juān zèng yíng yú ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ ㄧㄥˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

surplus from donation (accountancy)