Có 1 kết quả:

juān zèng zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) donor
(2) contributor