Có 1 kết quả:

juān qū ㄐㄩㄢ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sacrifice one's life