Có 1 kết quả:

juān qū

1/1

juān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sacrifice one's life