Có 1 kết quả:

juān xuǎn

1/1

juān xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to select