Có 1 kết quả:

bǔ tóu

1/1

bǔ tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

constable