Có 1 kết quả:

bǔ shǒu

1/1

bǔ shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

catcher