Có 1 kết quả:

bǔ qín rén ㄅㄨˇ ㄑㄧㄣˊ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bird-catcher
(2) fowler