Có 1 kết quả:

bǔ shí

1/1

bǔ shí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

săn mồi, bắt mồi

Từ điển Trung-Anh

(1) to prey on
(2) to catch and feed on
(3) to hunt for food