Có 1 kết quả:

bǔ jīng

1/1

bǔ jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

whaling

Một số bài thơ có sử dụng