Có 1 kết quả:

bǔ jīng chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) whaler
(2) whale catcher