Có 1 kết quả:

bǔ shǔ qì

1/1

bǔ shǔ qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mousetrap