Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+6359
Tổng nét: 10
Bộ: shǒu 手 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨フ一一一丨
Thương Hiệt: QJWJ (手十田十)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erroneous variant of 拽[ye4]