Có 1 kết quả:

sǔn yǒu

1/1

sǔn yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bad friend