Có 1 kết quả:

sǔn huǐ

1/1

sǔn huǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cause damage to
(2) to ruin
(3) to destroy