Có 1 kết quả:

sǔn shuì

1/1

sǔn shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crippling taxation