Có 1 kết quả:

huàn rè qì ㄏㄨㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

heat exchanger