Có 1 kết quả:

huàn chá ㄏㄨㄢˋ ㄔㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

rotation of crops