Có 1 kết quả:

dǎo làn

1/1

dǎo làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mash
(2) to beat to a pulp