Có 1 kết quả:

dǎo dàn guǐ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

troublemaker