Có 1 kết quả:

jù shǒu tiān xiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to guard a natural stronghold