Có 1 kết quả:

juǎn yáng jī

1/1

juǎn yáng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a capstan