Có 1 kết quả:

chuí xiōng

1/1

chuí xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to beat one's chest