Có 1 kết quả:

chuí xiōng dùn zú ㄔㄨㄟˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄣˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to beat one's chest and stamp one's feet (idiom)