Có 1 kết quả:

xiān téng ㄒㄧㄢ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to surge up
(2) raging (billows)