Có 1 kết quả:

sǎo chú jī

1/1

sǎo chú jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mechanical sweeper