Có 1 kết quả:

sǎo xuě chē

1/1

sǎo xuě chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

snowplow