Có 1 kết quả:

zhǎng guì

1/1

zhǎng guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shopkeeper