Có 1 kết quả:

qiā bó zi

1/1

qiā bó zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to seize by the throat