Có 1 kết quả:

pái dǎng

1/1

pái dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gear (of car etc)