Có 1 kết quả:

pái qì

1/1

pái qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to ventilate