Có 1 kết quả:

pái shuǐ liàng

1/1

pái shuǐ liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

displacement