Có 1 kết quả:

pái xiè

1/1

pái xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 排泄[pai2 xie4]
(2) to excrete (urine, sweat etc)