Có 1 kết quả:

pái xiè wù

1/1

pái xiè wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

excrement