Có 1 kết quả:

Pái wān zú ㄆㄞˊ ㄨㄢ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Paiwan, one of the indigenous peoples of Taiwan