Có 2 kết quả:

shànyàn
Âm Pinyin: shàn, yàn
Âm Hán Việt: diễm, thiểm
Unicode: U+639E
Tổng nét: 11
Bộ: shǒu 手 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丶ノノ丶丶ノノ丶
Thương Hiệt: QFF (手火火)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

shàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

duỗi ra

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Duỗi ra, thư triển.
2. Một âm là “diễm”. (Động) Chiếu sáng.

Từ điển Trung-Anh

(1) easy
(2) quiet

yàn

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Duỗi ra, thư triển.
2. Một âm là “diễm”. (Động) Chiếu sáng.

Từ điển Thiều Chửu

① Duỗi ra.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Ánh lửa (như 焰, bộ 火);
② Sắc nhọn (như 剡, bộ 刂).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Bày tỏ, giãi bày.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Duỗi ra — Nhọn — Sáng rực.