Có 1 kết quả:

cǎi zhì

1/1

cǎi zhì

phồn thể

Từ điển phổ thông

thu hái và chế biến

Từ điển Trung-Anh

collect and process