Có 1 kết quả:

cǎi nuǎn

1/1

cǎi nuǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

đun nóng, hâm nóng, làm nóng

Từ điển Trung-Anh

heating