Có 1 kết quả:

cǎi guǒ

1/1

cǎi guǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fruit picking